Analiza zarządcza a system ERP – jak zyskać łatwy wgląd w informacje potrzebne do zarządzania firmą?

Analiza zarządcza a system ERP – jak zyskać łatwy wgląd w informacje potrzebne do zarządzania firmą?

Łatwo dostępne analizy o dowolnym stopniu szczegółowości to obecnie must have na każdym poziomie struktury firmy. To nieodzowne narzędzie pracy na szczeblu operacyjnym i sposób na wybór najlepszych scenariuszy rozwoju. Tworzenie szytych na miarę analiz zarządczych w przyjaznej formie umożliwia system ERP dla dużych firm – TRIVA.

18.10.2022
5 minut czytania
{[description]}

Prowadzisz dużą firmę i codziennie podejmujesz decyzje w oparciu o dane? Zastanawiasz się, jak to robić jeszcze szybciej i lepiej? Jak zyskać wgląd w potrzebne informacje dotyczące wybranego obszaru Twojego biznesu zawsze, kiedy tego potrzebujesz? Wdrożenie nowoczesnego systemu klasy ERP dla dużych firm TRIVA dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych do zarządzania firmą.

Zainwestuj w narzędzie do analiz zarządczych klasy premium

Dzięki wdrożeniu TRIVA dane potrzebne do analizy masz pod ręką zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Dysponuj dokładnie taką wiedzą o sytuacji w firmie, jaka jest Ci w danej chwili niezbędna – otrzymuj dowolne dane ilościowe czy wartościowe dla wybranego obszaru i wskazanego przez Ciebie zakresu czasu. Wizualizuj dane w postaci wskaźników, tabel czy wykresów, także z więcej niż jedną osią wartości. Słowem, korzystaj z TRIVA, by zyskać wgląd w dane, który pozwoli Ci podejmować trafne strategiczne decyzje oraz obserwować trendy i korzystać z możliwości rozwoju.

Co to jest TRIVA?

TRIVA to system ERP, składający się z sześciu obszarów merytorycznych. Należą do nich: sprzedaż i zakupy, CRM, zarządzanie projektami, finanse i księgowość, majątek trwały, kadry, płace i HRM. To nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dużą firmą.

„Spośród innych systemów ERP na rynku TRIVĘ wyróżnia elastyczność i możliwość precyzyjnego dopasowania do potrzeb. To szczególnie ważne w dużych firmach, w których każdy menedżer ma inne potrzeby w zakresie analizy danych” – mówi Juliusz Tomeczek, Dyrektor Produktu TRIVA w Firmie Soneta

TRIVA – źródło wiarygodnych analiz zarządczych

Każda firma ma swoją specyfikę. W każdym biznesie z analiz korzystają osoby, pracujące na różnych stanowiskach i szczeblach organizacji. Z drugiej strony, wszystkie analizy muszą być tworzone w oparciu o tą samą bazę danych, żeby zapewnić spójność informacji. Zaspokojenie tych wszystkich potrzeb jest wyzwaniem dla modułów BI systemów ERP.

„W TRIVA analizy danych na wszystkich poziomach szczegółowości opierają się na tych samych danych źródłowych. O ich przydatności na określonych szczeblach organizacji decyduje sposób agregacji danych” – wyjaśnia Juliusz Tomeczek.

Jak robić analizy zarządcze w dużych firmach – co może TRIVA?

Analizuj dowolne zestawy wskaźników

Jako menedżer każdego dnia potrzebujesz danych, by podejmować najlepsze w Twojej sytuacji decyzje? Korzystaj z gotowego zestawu wskaźników – w postaci liczb, tabel czy wykresów. W zależności od potrzeb odnoś poszczególne wskaźniki do wybranego okresu czasu czy danej całości.

Umieszczaj wskaźniki w dowolnym miejscu aplikacji

TRIVA pozwala na udostępnianie wskaźników w różnych miejscach w aplikacji np.:

 • pod Kartoteką Kontrahenta,
 • nad Listą Kontrahentów,
 • na Kokpitach Operacyjnych,
 • na Kokpitach Analitycznych.

O tym, gdzie będą się znajdować analizowane przez Ciebie wskaźniki nie decyduje producent oprogramowania, ale administrator systemu – dopasuje je on elastycznie do zmieniających się potrzeb firmy.

Uzależniaj kolor wskaźników od sytuacji w firmie

Żeby już na pierwszy rzut oka zobaczyć, czy sytuacja w danym obszarze działalności jest dobra czy wręcz przeciwnie – ryzykowna i wymaga natychmiastowych działań – kolor wskaźnika BI możesz uzależnić od przyjmowanej wartości lub odnieść do wartości innego wskaźnika.

ANALIZY W BI – PRZYKŁAD

Co możesz analizować w firmie handlowej?

Jeżeli zarządzasz firmą handlową możesz na bieżąco śledzić:

 • wyniki pracy każdego z opiekunów handlowych,
 • jakość współpracy z Kontrahentami,
 • wpływ wszystkich tych zjawisk na płynność finansową firmy.

W ten sposób zyskasz informacje potrzebne do podejmowania trafnych decyzji.

 BI w HRM – wskaźniki na listach danych

Kokpit Triva

Stwórz jeden widok z analizami z wszystkich obszarów merytorycznych albo połącz statystyki z obszaru HRM z projektami oraz elementami obszaru sprzedaż i zakupy.

Dopasuj zestaw analiz do potrzeb osób na różnych stanowiskach

W związku z tym, że na każdym stanowisku, w różnych pionach firmy, potrzeby są inne, każdy pracownik może otrzymać do swojej pracy indywidualnie przygotowane analizy, pozwalające na szybkie podejmowanie optymalnych decyzji.

Dane dla opiekuna handlowego

Kokpit Obsługa Kontrahentów zawiera dane analityczne w postaci wskaźników, wykresów, wraz z listą dokumentów handlowych oraz danymi o limicie handlowym.

Screen Kokpitu Obsługa Kontrahentów

Screen Kokpitu Obsługa Kontrahentów

Dane dla kierownika regionalnego

 • Monitoruj pracę handlowców i sprawdzaj osiągane przez nich wyniki
 • Analizuj sprzedaż do poszczególnych kontrahentów i jej zyskowność – sprawdzaj aktualne i historyczne dane, sortuj je malejąco lub rosnąco
 • Monitoruj należności, żeby w razie potrzeby podejmować stosowne działania prewindykacyjne

Screen Kokpitu Koordynator Opiekunów Handlowych

Dane dla dyrektora handlowego

 • Zyskaj wgląd w dane o należnościach – zarówno zagregowane, jak w rozbiciu na poszczególnych dłużników
 • Sortuj nierozliczone należności według stopnia przeterminowania – na tej podstawie oceniaj ich wpływ na płynność finansową firmy i podejmuj decyzje o dalszych działaniach
 • Analizuj dynamikę sprzedaży – miesiąc do miesiąca i rok do roku, by zauważyć trendy, fluktuacje i sprawdzić, czy historycznie podjęte decyzje dają zakładany efekt.

Analizy zarządcze w TRIVA, a innych systemach ERP

 1. Business Intelligence to funkcja natywnie zaszyta w programie ERP TRIVA – nie dopłacasz za nią.
 2. BI TRIVA umożliwia analizowanie każdego obszaru działalności firmy, na dowolnym stopniu szczegółowości.
 3. Dane raportowe są spójne, bo pochodzą z tego samego systemu, co dane operacyjne. W efekcie, masz pewność, że informacje, w oparciu o które podejmujesz strategiczne decyzje, są wysokiej jakości.
 4. Dane w czasie rzeczywistym pozwalają na natychmiastową reakcję w nagłych sytuacjach.
 5. Analizy zarządcze są dostępne dla każdego pracownika, niezależnie od szczebla zatrudnienia.
 6. Analizy szyte na miarę – to użytkownik decyduje, jakie dane są mu potrzebne i w jakiej postaci chce mieć do nich wgląd.

Analizy zarządcze TRIVA – kto w firmie może skorzystać?  

 1. Zarząd

Raporty i wskaźniki generowane z systemu TRIVA umożliwiają osobom z zarządów firm podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie danych, dotyczących dowolnych obszarów działania firmy np. Polski, Europy, świata, regionów czy województw. Mogą oni także sprawdzać wyniki pracy określonych zespołów, np. kierowników sprzedaży. Wszystkie analizy można łatwo wygenerować z systemu, bez konieczności zajmowania czasu pracowników.

 1. Menedżer

System ERP TRIVA umożliwia przeprowadzanie analiz dopasowanych do potrzeb osób na określonych stanowiskach.

PRZYKŁAD

Kierownik regionalny sprzedaży może analizować wyniki sprzedaży wszystkich handlowców w regionie oraz łączyć dane BI z elementami pracy operacyjnej, np. z harmonogramem spotkań z klientami lub śledzić wynik zdarzeń, które miały już miejsce. Po spotkaniu można sporządzić notatkę, która jest zdarzeniem - czymś co wystąpiło w przeszłości.

 1. Księgowy

System TRIVA wspiera prowadzenie dowolnych analiz przydatnych w działach finansowo-księgowych. Przykład: analiza rozliczeń, należności i zobowiązań.

Dla kogo jest system ERP TRIVA?

Dostęp do istotnych informacji w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe i adekwatne reagowanie na zmiany sytuacji w firmie. Im bardziej wiarygodne i dopasowane do potrzeb raporty, tym mniejsze ryzyko nietrafionych decyzji.

TRIVA łączy elementy Business Intelligence z danymi operacyjnymi, co przekłada się na precyzję otrzymywanych wskaźników i raportów. Jednocześnie analizy można dopasować do specyficznych potrzeb firm i poszczególnych osób.

Skorzysta na tym każda organizacja, dla której informacje z każdego poziomu operacyjnego:

 • będą wsparciem podczas bieżącej pracy,
 • posłużą do podejmowania decyzji odnośnie strategii, które pomogą wyprzedzić konkurencję,
 • pozwolą elastycznie reagować na zdarzenia, by zapobiegać ich negatywnemu wpływowi lub wykorzystać pojawiające się szanse,
 • przyczynią się do wyeliminowania zbędnych czynności – np. manualnego tworzenia zestawień i raportów,
 • zapewnią pracownikom dawkę wiedzy o firmie, dzięki której będą mogli dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków, co przełoży się na ich motywację.

Podsumowanie

Analizy to nie tylko weryfikacja i pilnowanie bieżących wyników czy wskaźniki, służące do oceny stopnia, w jakim zostały zrealizowane plany. To także informacje zarządcze i operacyjne, na podstawie których podejmujesz decyzje, a które mogą zaważyć na przyszłości firmy. Wiarygodna informacja zarządcza otrzymywana z systemu ERP TRIVA pozwoli wybrać nie tylko korzystną, ale także obarczoną najniższym ryzykiem drogę dla organizacji.

 

Chcesz wiedzieć więcej? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI aby umówić się na prezentację systemu


Tematy:
artykułTRIVA
Poprzedni artykuł Następny artykuł

Podobne w kategorii

TRIVA ERP na targach eHandlu w Warszawie!

Już 6 kwietnia TRIVA weźmie udział w 23 Targach eHandlu, które odbędą w Warszawie. Będzie to doskonała okazja, aby poznać nasz system ERP oraz porozmawiać o możliwościach jakie oferuje TRIVA dla...
14.03.2023
|