Polityka prywatności

wykorzystywania plików cookies w serwisie triva.pl

Niniejsza polityka dotycząca ochrony prywatności w serwisie: www.triva.pl,  przygotowana została przez firmę Soneta sp. z o. o, ponieważ ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach i klientach naszego serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach i użytkownikach, obowiązujące w naszym serwisie online.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Nasze serwisy ograniczają wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

W niektórych przypadkach (np. badania ankietowe, formularze zamówień, kontaktowe, pobrania cennika, wersji demonstracyjnej, aktualizacji, newsletter) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz województwo. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkowników np. formularz kontaktowy z Autoryzowanym Partnerem lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie subskrybowanych wiadomości, newsletterów.

Wykorzystywanie danych

Nasze serwisy wykorzystują formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych autoryzowanych partnerów.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Rezygnacja.

Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy odwiedzających o podanie informacji kontaktowych (takich jak adres poczty elektronicznej). W uzasadnionych przypadkach informacji kontaktowych pochodzących z ankiet używamy do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Osoby uczestniczące w badaniach ankietowych mają możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Rezygnacja.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszymi stronami WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez nasze serwisy.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników naszych serwisów.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasze serwisy nie monitorują i nie weryfikują informacji na temat wieku swojej publiczności – odbiorców i użytkowników list e-mailingowych oraz uczestników badań ankietowych. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Mechanizm cookies na stronach internetowych triva.pl

Nasze witryny wykorzystują pliki „ciasteczka”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Ciasteczka” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik naszych serwisów internetowych ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej:

 • Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie informacji „ciasteczka” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Nasze witryny wykorzystują ciasteczka, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w innych celach (np. ustalenia rankingu najczęściej pobieranych programów).

Serwis www.triva.pl, wykorzystuje następujące pliki:

Odnośniki do innych stron

Serwisy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną m.in. z polityką prywatności serwisów: Facebook, Twitter, Vimeo, LinkedIn i Google. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW triva.pl.

Zabezpieczenie formularzy

Serwis jest chroniony przez Google reCAPTCHA. Więcej: Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.

Usuwanie danych i rezygnacja

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.

Wniosek o usunięcie danych/sprostowanie/ograniczenie przetwarzania należy przesłać na adres iod@triva.pl.  Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację, w szczególności adres email który jest tożsamy z adresem z którego udzielona została zgoda na przetwarzanie. Administrator rozpatrzy i odpowie na wniosek niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jednocześnie Administrator informuje, że konsekwencją usunięcia danych jest utrata historycznych danych.

Użytkownik może także w dowolnej chwili wypisać się z otrzymywania informacji handlowych i newsletterów, poprzez link dostępny w stopce maili.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.