Dane firmy

Soneta sp. z o.o.

Adres rejestrowy

ul. J. Kustronia 44A
30-432 Kraków

Adres do korespondencji

ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków

NIP: 679-27-05-304

REGON: 356381673

KRS: 0000109244
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 85 000 zł.