Kontakt

Wyślij wiadomość

umów się na spotkanie i prezentację

 

 

Soneta sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków

NIP: 679-27-05-304
REGON: 356381673

KRS: 0000109244 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 85 000 zł.