Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi — jak usprawnić procesy kadrowe w firmie?

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi — jak usprawnić procesy kadrowe w firmie?

Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach wymaga strategicznego i kompleksowego podejścia. Działy HR muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami nie tylko w zakresie rekrutacji oraz wdrażania i wspierania rozwoju pracowników. Do aktualnych wymagań należy również tworzenie analiz i nieustanne dbanie o zgodność z aktualnymi przepisami prawa. Czy wszystkie te procesy można usprawnić?

13.09.2023
5 minut czytania
{[description]}

Z tego artykułu dowiesz się:

 

Działy HR poszukują sposobów na zwiększenie wydajności w obszarze pozyskiwania i obsługi pracowników. Jednocześnie muszą stale mierzyć się z problemami współczesnego rynku pracy. Braki kadrowe czy trudności z rekrutacją nowych talentów skłaniają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowoczesnych, wydajnych rozwiązań, które wesprą działy HR w pozyskiwaniu i obsłudze pracowników. Nowoczesne rozwiązania, jak systemy typu ERP, mogą uwolnić potencjał specjalistów zarządzających zespołami ludzkimi i zautomatyzować wiele powtarzalnych działań, których w działach HR jest bardzo wiele.

 

Na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje szereg działań, mających na celu rozpoznanie i odpowiednie wykorzystywanie potencjału pracowników. Praca działu HR polega również na utrzymaniu skuteczności i wysokiego poziomu efektywności pracowników.

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi mają kluczowe znaczenie dla budowania kapitału ludzkiego w każdym przedsiębiorstwie, ponieważ to właśnie ludzie są elementem niezbędnym do realizacji celów organizacji. Mądre zarządzanie może więc przełożyć się na sukces firmy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi łączy cele organizacji z potrzebami ludzi i obejmuje następujące zadania:

 • planowanie zatrudnienia,
 • selekcja i rekrutacja pracowników,
 • ocena pracowników,
 • motywowanie pracowników,
 • rozwój zawodowy pracowników.

Specjaliści zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi powinni posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje, aby efektywnie dysponować pracownikami i ich zdolnościami, wiedzą oraz doświadczeniem. Tylko wtedy pracownicy będą stanowić cenne aktywa firmy.

Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi jest możliwe dzięki dedykowanemu zespołowi ds. zasobów ludzkich, a także, co bardzo istotne, nowoczesnemu oprogramowaniu do zarządzania zasobami ludzkimi – jak system ERP.

 

Jak zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na jakość pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to bez dwóch zdań fundament każdego przedsiębiorstwa. Zespół HR powinien dbać o odpowiednią komunikację pracowników oraz wpływać na realizowanie przez nich kluczowych dla firmy celów. Specjaliści, odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi, wspierając personel w rozwoju osobistym i przeciwdziałając wypalaniu zawodowemu, mogą zyskać naprawdę wiele. Rezultatem dobrego zarządzania personelem jest uzyskanie odpowiedniej produktywności i efektywności pracy. Innymi słowy, dobrze zarządzany personel jest w stanie pomóc firmie osiągnąć sukces.

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem w wielu obszarach, zatem aby zadbać o motywację i efektywność pracowników, należy pamiętać o ich potrzebach, zainteresowaniach oraz umiejętnościach. Nowoczesne podejście do zarządzania personelem wymaga nieustannego rozwoju zarówno przedsiębiorstwa, jak i zatrudnionych w nim pracowników. Jeśli będą oni wykazywać pozytywny stosunek do swojego miejsca pracy, przełoży się to na poprawę pozycji organizacji na rynku. Jak więc osiągnąć taki efekt i jakie narzędzia wykorzystać do tego celu? Przede wszystkim trzeba usprawnić procesy kadrowe, co wpłynie pozytywnie zarówno na pracowników, jak też dział HR.

 

Dlaczego warto usprawnić procesy kadrowe?

Uprawnienie procesów kadrowych niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim ułatwia i przyspiesza pracę działu HR. Łatwiejsza rekrutacja i onboarding pracowników czy prowadzenie dokumentacji kadrowej to tylko nieliczne z wielu zalet wprowadzania zmian.

Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki wykorzystaniu systemów automatyzujących te obszary zarządzania zasobami ludzkimi. W efekcie zespół HR może efektywniej zarządzać dokumentacją, zespołem oraz swoim czasem, bez konieczności wykonywania czasochłonnych, powtarzalnych czynności.

Pracownicy z kolei zyskują dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą między innymi wygodnie składać wnioski bez konieczności przedstawiania drukowanych dokumentów oraz zanoszenia ich osobiście na biurko przełożonego. Automatyzacja daje jednak o wiele więcej możliwości.

 

Jak usprawnić procesy kadrowe w firmie?

Automatyzację i usprawnienie procesów kadrowych w firmie umożliwia system klasy ERP, jak TRIVA. Pozwala on na kompleksową, zdalną obsługę pracownika.

System ERP TRIVA, za sprawą rozbudowanych mechanizmów, automatyzuje obsługę kadr i płac, jak też administrowanie zasobami ludzkimi. Gwarantuje również zgodność z aktualnymi przepisami prawa. Wprowadzenie oprogramowania ERP to game changer w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 200 pracowników. Jak to możliwe?

 

Jakie procesy kadrowe można usprawnić dzięki TRIVA?

TRIVA pozwala usprawnić kluczowe procesy kadrowe, przyspieszając i ułatwiając pracę zespołów HR. Dzięki jednemu systemowi informatycznemu możliwe jest ulepszenie: 

 • obsługi HR i procesów rekrutacji,
 • obsługi pracownika,
 • obsługi kartotek pracowników,
 • obsługi raportów i wydruków.

 

Obsługa HR i procesów rekrutacji

TRIVA wspiera dział HR, usprawniając proces rekrutacji czy przeprowadzania okresowych ocen pracowników. System automatyzuje codzienne zadania, dając pracownikom wygodny wgląd w niezbędne dane na każdym etapie procesu rekrutacyjnego.

 

Obsługa pracownika

System ERP TRIVA znacząco ułatwia obsługę kadrową. Jest to możliwe dzięki czytelnemu pulpitowi pracownika, w którym każda osoba zatrudniona może samodzielnie składać wnioski urlopowe, wnioski o zwolnienie z pracy w celu załatwienia różnego rodzaju spraw czy wnioski o modyfikację danych osobowych. Trafiają one następnie do przełożonego, który ma do dyspozycji własny pulpit, umożliwiający obsługę wszystkich tego typu zapytań pochodzących od członków zespołu.

 

Obsługa kartotek pracowników

TRIVA umożliwia organizację wszystkich dokumentów niezbędnych do obsługi pracownika. W systemie można bezpiecznie przechowywać nie tylko dane personalne, ale też umowy, aneksy i zaświadczenia. Ponadto TRIVA ERP obsługuje elektroniczną dokumentację pracowniczą, co pozwala na błyskawiczny dostęp do informacji oraz znacząco zmniejsza koszty związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej.

 

Obsługa raportów i wydruków

System TRIVA umożliwia generację raportów dotyczących liczby godzin przepracowanych w danym okresie.  Można również przygotowywać zestawienia o dowolnie zdefiniowanych parametrach. Użytkownik ma możliwość udostępniania raportów oraz eksportowania ich do MS Word w celu edycji danych.

 

Jakie są korzyści z automatyzacji procesów kadrowych?

Zautomatyzowanie procesów kadrowych przynosi przedsiębiorstwom szereg wymiernych korzyści. Przede wszystkim uwalnia potencjał pracowników, którzy zyskują cenny czas dzięki eliminacji zadań, które mogły być zautomatyzowane.

Poszczególne procesy w obrębie działu HR stają się szybsze. Automatyzacja pozwala ograniczyć do minimum błędy wynikające z czynnika ludzkiego. Systemy informatyczne wykorzystywane przez dział HR to także duże ułatwienie dla wszystkich pracowników, zyskują oni bowiem zdalny dostęp do systemu, w którym mogą szybko składać wnioski urlopowe, raportować czas pracy czy zgłaszać zwolnienia.

 

Wdrożenie modułu Kadry i Płace TRIVA – przykłady usprawnień w średnich i dużych firmach

 1. W firmie, która ma rozbudowany system wynagradzania i premiowania, wdrożenie systemu ERP znacznie usprawniło proces obliczania miesięcznych wynagrodzeń i sporządzania list płac. Pozwoliło również odejść od papierowego obiegu dokumentów. Pulpity Pracownika i Kierownika w znacznej mierze zautomatyzowały operacje związane z urlopami i nadgodzinami. Przyczyniło się to do oszczędności czasu i wyeliminowania błędów, mogących wystąpić przy ręcznym wpisywaniu danych czy powstających na skutek złego przepływu informacji.
 2. Dzięki wdrożeniu modułu HRM, pracownicy działu kadr i płac mogą zarządzać blisko 280 pracownikami oraz kilkudziesięcioma umowami cywilno-prawnymi w miesiącu. Zdefiniowanie mechanizmów płacowych umożliwiło rozbicie wynagrodzeń pracowników zgodnie z ich źródłami finansowania, co znacząco poprawiło przejrzystość i usprawniło audyty.
 3. Dużym udogodnieniem okazały się Pulpity Pracownicze, gdzie nieobecności wnioskowane przez pracowników są automatycznie zapisywane w programie. Dodatkowo pracownik zyskał wgląd w swoje dane finansowe i osobowe. Zastosowanie systemu ERP pozwoliło na generowanie wielu raportów bezpośrednio z systemu, usprawniając prowadzenie różnego typu analiz.
 4. Wykorzystanie systemu ERP w wielopoziomowej strukturze organizacyjnej, liczącej prawie 700 pracowników, sprawiło, że praca zespołów została mocno zautomatyzowana. Ponadto rozliczanie czasu pracy stało się bezproblemowym procesem.

Wykorzystanie TRIVA ERP w dziale HR (HRM) to tylko jedna z wielu możliwości systemu.

Umów się na rozmowę z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej!


Tematy:
artykułpublikacjaTRIVA
Poprzedni artykuł Następny artykuł

Podobne w kategorii